5 En İyi Ankara Çene Cerrahisi Doktoru

5 En İyi Ankara Çene Cerrahisi Doktoru

1. Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Prof. Dr. Mustafa Öztürk

1965 Sinop doğumlu olan Mustafa Öztürk; İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamlamıştır. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yüksek öğrenimine başlamış ve 1989 yılında aynı fakülteden mezun olmuştur.

Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında doktora çalışmalarına başlamıştır. 1993 yılında aynı fakültenin adı geçen anabilim dalında araştırma görevlisi kadrosuna atanmış ve 1996 yılında “Sistemik Kortikosteroid Uygulamasının Temporomandibular Ekleme Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi” isimli doktora tezi ile doktora çalışmalarını tamamlamıştır.

1996 yılı Haziran ayında Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. Aynı tarihten itibaren Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 6 yıl süreyle kurucu dekan yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Öztürk aynı zamanda ilgili anabilim dalının başkanlığını da yürütmüştür.

19962002 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi fakülte kurulu ve yönetim kurulu üyeliklerinde de bulunmuştur. 19982002 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Prof. Dr. Öztürk 2002 Haziran ayında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır.

2004 Nisan ayında doçentlik sınavını kazanarak Temmuz 2004 tarihinde ilgili anabilim dalı doçentlik kadrosuna atanmıştır. 20092012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimlik görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Öztürk 2009 yılı Temmuz ayında aynı fakültede profesörlük kadrosuna atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı TİTCK Bilim Komisyonu Üyeliğini çeşitli yıllarda yapan Dr. Öztürk 2020 Temmuz ayında emekli olmuştur. Alanı ile ilgili çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı yayını bulunmaktadır. Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün Bilimsel ve Sosyal kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır.

Şu anda Ankara Çankaya‘daki özel kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.

2. Uzm. Dr. Dt. Tansu Erakman

Uzm. Dr. Dt. Tansu Erakman

Başkent Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde 2. Doktorasını tamamlayan Dr. Tansu Erakman aynı zamanda Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi bölümünden de uzmanlık ve doktoraya sahiptir. TV programlarında ve sosyal medyada halkı bilinçlendirmek adına pek çok projede yer almıştır.

Çene Cerrahisi ve Protez bölümlerinin her ikisinden akademik unvana sahip olması nedeniyle implant cerrahisi ve zirkon porselen üst yapıları konusunda kendisini geliştirmiştir.

İleri derecede kemik eksiklikleri bulunan hastaların implant cerrahisi, kemik greftleme ve özellikle dişin çekildiği ve aynı anda implant yerleştirildiği ‘anında implant’ tekniğinin uygulayıcı ve eğitimcisidir.

Sinire yakın gömülü 20 yaş dişlerinin cerrahisi alanında çalışmaları bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı kongrelere konuşmacı ve eğitimci olarak katılmıştır. ‘Dişçi korkusu’ olarak da bilinen ‘dental anksiyete’ ile ilgili doktora tezi çalışması vardır. Yerli ve yabancı akademik dergilerde yayınları bulunmaktadır.

Şu anda Ankara Çankaya‘daki özel kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.

3. Uzm. Dr. Dt. Seda Deniz Kalkan

1978 yılında Ankara’da doğdum. 1995 – 2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamladım ve aynı yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladım.

Eğitimimi tamamladıktan sonra Nisan 2006’da “Endotelin-1 iskemi modelinde retina ve optik sinirde apoptosis ve brimonidinin nöröprotektif etkisi” isimli tez calışmam ile göz hastalıkları uzmanlık eğitimimi tamamladım. Takiben 2006 – 2008 yılları arasında Kızılcahamam’da mecburi hizmetimi tamamladım. 2009 – 2010 yılları arasında özel sektörde çalıştım. Bu sırada 2009 yılında 1 ay süre ile New York Ear and Eye Infirmary, Glokom bölümünde Prof Dr Robert Ritch’in yanında klinik gözlemci olarak bulundum. 2010 yılında göz hastalıkları ihtisasımı tamamladığım Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda glokom biriminde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım ve bu tarihten sonra glokom alanında çalışmalarım yoğunlaştı.

20132014 yılları arasında Amerika’da Wisconsin eyaletinde Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği, glokom biriminde; “Maymunlarda Aköz Dışa Akım Sisteminde Proteozom İnhibisyonunun Lentiviral Vektör Transdüksiyonu Üzerine Etkisi” isimli proje ile TÜBITAK burs desteği alarak, Prof Dr Paul L Kaufman ile birlikte glokomda gen tedavisi ile ilgili çeşitli calışmalarda bulundum. Bu süre zarfında aynı klinikte, klinik aktivitelere katıldım ve çeşitli laboratuvar calışmaları gerçekleştirdim.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’na döndükten sonra Wisconsin’de yapmış olduğum “Proteazom inhibisyonunun insan trabeküler ağ hücrelerindeve maymun ön segment organ kültüründe lentiviral vektör transdüksiyonuna etkisi: glokomda gen tedavisinde yeni bir yol” ve “Glokomda yeni bir gen tedavisi yöntemi: Kanaloplasti” isimli çalışmalar Türk Oftalmoloji Derneği tarafından en iyi sözlü bildiri ve poster birincilik ödüllerine layık görüldü.

2014 yılında Yardımcı Doçent, 2015 yılında girdiğim Doçentlik sınavında başarılı bulunarak Doçent ünvanını aldım. 2015 yılında Paris’te düzenlenen European Board of Ophthalmology sınavında başarılı bulunarak “Fellow of European Board of Ophthalmology-FEBO” ünvanını aldım. 2016 yılında Türk Oftalmoloji Derneği tarafından, 2017-2019 European Leadership Development Program (EuLDP) Türkiye temsilcisi olarak seçilerek, Avusturya, Amerika ve Avrupa modüllerinde eğitimimi tamamladım. 2020 yılında üyesi olduğum International Society of Glaucoma Surgery tarafından Fellow of Glaucoma Surgery (FGS) ünvanına layık görüldüm.

Ağırlıklı olarak glokom üzerine; uluslararası dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde, ulusal dergilerde yayınlanmış 40’ın üzerinde bilimsel çalışmam mevcuttur. Uluslararası kongrelerde sunulmuş 40’ın üzerinde ve ulusal kongrelerde sunulmuş 100’ün üzerinde tebliğim bulunmaktadır. 60’ın üzerinde ulusal ve uluslararası toplantılarda davetli konuşmacı/görevli olarak bulundum. Çok sayıda canlı cerrahi uygulamaları ve kurslarında görev yaptım.

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi, European Glaucoma Society (EGS), Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), American Academy of Ophthalmology (AAO), International Society of Glaucoma Surgery (ISGS) aktif üyesiyim; ayrıca International Society of Glaucoma Surgery (ISGS) Associate Advisory Board üyesi olarak görev yapmaktayım.

Şu anda Ankara Yenimahalle‘deki özel kliniğimde hastalarıma hizmet veriyorum.

4. Uzm. Dr. Dt. Alper Taşkaldıran

Uzm. Dr. Dt. Alper Taşkaldıran

1985 yılında Çorum’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Çorum’da sırasıyla Zafer İlkokulu, Çorum Anadolu Lisesi, Çorum Fen Lisesi, Çorum Atatürk Lisesi’nde tamamladım.

2003 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde başladığım diş hekimliği eğitimini 2008 yılında tamamladım. Aynı yıl Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladım.

Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrin yapılarının kemik iyileşmesi üzerindeki etkilerinin hayvan modelinde karşılaştırılması isimli tezimi bitirerek, 2013 yılında Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Uzmanı olarak mezun oldum.

Aynı yıl Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi‘ne atandım. Yedi yıl boyunca Balgat ADSM Cerrahi Kliniği‘nde çalıştım. 2020 yılı başından itibaren Ankara Çankaya‘daki kliniğimde çalışmaktayım.

5. Uzm. Dr. Dt. Zehra Ekincioğlu

Uzm. Dr. Dt. Zehra Ekincioğlu

Zehra Fırtına Ekincioğlu 1984 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da görmüştür. Başarılı bir eğitim ve öğrenim hayatından sonra ilk tercihi olan diş hekimliği bölümüne girmiştir.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başladığı yıllardan itibaren cerrahi yöntemlere ilgisinden dolayı mezun olur olmaz Ankara Üniversitesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi ve Hastalıkları bölümünde uzmanlığa başlamıştır. 2011 yılında çene cerrahisi bölümünden bilim doktoru unvanını almıştır.

Özellikle Güney Amerika’da da çeşitli merkezlerde implantoloji ,rekonstrüksiyon ve estetik alanlarında eğitim görmüştür. Yurt içi, yurt dışı birçok kongreye katılarak günümüz cerrahi tekniklerini yakından takip etmektedir. Tez çalışması ağız, çene, yüz kanserleri ile ilgili olup implantoloji ile ilgili çalışmaları halen devam etmektedir.

Aldığı tüm eğitimler, bilgi ve becerisini kendi kliniğinde uygulamak istediğinden Zeds Dental Studio ile yola devam etmektedir. Kliniğinde cerrahi branşların dışında da bilgi ve becerisini tamamen yansıtmayı hedeflemiştir. Hastalarını sadece cerrahi vaka olarak değil ‘estetik’ olarak da bütünleştirdiğinden estetik diş tedavilerini de başarı ile devam ettirmektedir.

Şu anda Ankara Yenimahalle‘deki özel kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.