5 En İyi Ankara Psikiyatri Doktoru (Psikiyatrist)

5 En İyi Ankara Psikiyatri Doktoru (Psikiyatrist)

1. Doç. Dr. Cemil Çelik

Doç. Dr. Cemil Çelik

1974 yılında, Ordu’da doğdum. Sırasıyla Çaybaşı İlkokulu, Çaybaşı Ortaokulu ve Ordu Lisesi’nde okudum.

Tıp fakültesi okuma ve doktor olma hayalini 1991 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi‘ni kazanarak gerçekleştirdim. Tıp eğitiminin yanısıra birçok sportif, sanatsal ve eğitim faaliyetlerine katıldım. Özellikle futbol hayatımın önemli bir kısmında vazgeçilmezlerimden oldu. Amatör kulüplerde lisanslı olarak uzun süre futbol oynadım.

1998 yılının Ağustos ayında Tabip Teğmen olarak mezun oldum. İlk yarısı Ankara, ikinci yarısı Samsun olmak üzere 1998-1999 yılları arasında GATA’da Stajyer Doktor olarak görev yaptım.

1999-2001 yılları arasında Kıbrıs’ta pratisyen hekim olarak mecburi hizmetimi tamamladım.

2001 yılında Ankara Gülhane Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD.’da uzmanlık eğitimine başladım. 2005 yılında Psikiyatri Uzmanı ünvanını aldım. Bu dönemde Psikofarmakoloji, Bilişsel Davranışcı Terapi başta olmak üzere birçok kurs ve eğitimlere katıldım.

20052008 yılları arasında Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesinde Psikiyatri Servisi Klinik Şefi olarak çalıştım. Aynı zamanda özel muayenehanemde ve Kızılay Tıp Merkezinde de psikiyatri uzmanı olarak danışan gördüm.

2008 yılında girdiğim Basasistanlık sınavını kazanarak GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. ünvanını alarak öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım.

Travma Psikiyatrisi servisinde özellikle askeri travma yaşantıları olan, ağır derecede depresyon, kaygı, disosiyasyon ve kişilik bozukluğu gibi karmaşık ve kompleks Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tanılı gazi ve malül askerlerin takip ve tedavisini yaptım. Askeri Psikiyatri ile ilgili birçok faaliyet ve çalışmaya katıldım. Bu süreçte birçok bireysel ve grup psikoterapisi çalışmaları gerçekleştirdim.

Askeri travmaların terapisine yönelik birikimimden hareketle, sonraki yıllarda klinikte ve TSK bünyesinde travma tedavi eğitimlerinde kullanılmak üzere bireysel ve grup düzeyinde uygulanabilecek birçok broşür, doküman ve eğitim programının hazırlanmasına öncülük ettim.

Doçentlik ünvanımı 2011 Mayıs ayında aldım.

Şizofreni ve diğer psikotik durumlarda aile yatkınlığı üzerine olan ilgim nedeniyle yurtdışında eğitim almaya karar verdim. Bu ilgim nedeniyle Amerika Pittsburg Üniversitesinde Western Psychiatric Hospital’da 2011-2012 yılları arasında Dr. Viswajit Nimgaonkar ile şizofreninin genetiği üzerinde çalışmalar yaptım.

ABD’de şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar üzerine yaptığım çalışmalar ve eğitimim tamamlandıktan sonra Gülhane Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Hastalıkları Kliniği’ne geri döndüm. Kadın psikoz kliniğinin sorumlu öğretim üyeliğini emekli olana kadar yaptım.

Beyin uyarım tedavilerine olan ilgim nedeni ile de Amerika’da Harvard Üniversitesi’nde 2013 yılında “TMS ve Beyin Uyarım Tedavileri” ile ilgili eğitime katıldım.

2016 yılında GATA’nın Sağlık Bakanlığı’na devir işlemleri sonucunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne geçtim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD’da Öğretim Üyesi olarak bilimsel çalışmalarıma devam ettim.

2021 Haziran ayında kendi isteğimle emekli oldum. ISST onaylı şema terapist, EMDRIA onaylı EMDR terapisti ve Sağlık Bakanlığı GETAD onaylı hipnoterapistim.

Ankara Çankaya’daki özel muayenehanemde danışanlarımı görmeye devam ediyorum.

2. Prof. Dr. Cebrail Kısa

Prof. Dr. Cebrail Kısa

Prof. Dr. Cebrail Kısa, tıp ve psikiyatri uzmanlık eğitimlerini sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde tamamladı. 2018 yılında “psikiyatri profesör” ü unvanını aldı. 19972013 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde “başasistan” ve 20132018 yılları arasında da Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde “eğitim görevlisi” olarak çalıştı. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ve Çukurambar/Ankara’da özel muayenehanesinde çalışmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Cebrail Kısa meslek yaşamı boyunca özellikle uzmanlaştığı şizofreni, bipolar bozukluk, majör depresyon, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dissosiyatif bozukluklar ve bedensel belirti bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, demans ve deliryum gibi amnestik bozukluklar, madde kullanım bozuklukları ve kişilik bozuklukları gibi ruhsal bozuklukların hastanede ya da ayaktan ilaç ve psikoterapötik yöntemlerle kısa ve uzun süreli tedavileri konusunda çalışmaktadır.

Buna ek olarak bireysel ya da kişilerarası ilişkilerde özellikle de yakın ilişkilerde yaşanan aile, evlilik ve çift sorunları ile ergenlik sorunları konusunda kişilere, aile ve çiftlere “evlilik ve çift terapisi” hizmeti vermektedir. Ayrıca bireysel ya da çift ilişkisi bağlamında yaşanan cinsel sorunlar konusunda da kişilere ve çiftlere “cinsel terapi” hizmeti vermektedir. Cinsel gelişim, cinsel işlev bozuklukları ve tedavi teknikleri, duygu odaklı aile, evlilik ve çift terapisi ile aile danışmanlığı ve çift ilişkilerinde “bir kriz olarak yaşanan aldatma” konularında psikoterapi hizmeti vermekte ve süpervizyon-vaka çalışmaları çalışmaları yapmaktadır.

Prof. Dr. Cebrail Kısa bilişsel ve davranışçı terapiler eğitimi, duygu odaklı bireysel ve çift terapileri eğitimi, cinsel terapi eğitimi ile aile, evlilik ve çift terapisi eğitimleri aldı. Editörlük ve yazarlık yaptığı “Ck Yayınevi”nden “Kadın Bedeninin Cinselliği Reddedişi: Vajinismus Cinsel Terapi Uygulama El Kitabı”, “Psikiyatri Pratiğinde EKT” ve “Erken Boşalma ve Tedavisi” adlı kitapları yayınlandı.

Ayrıca aynı yayınevinden çıkan Helen Singer Kaplan’ın “Resimli Cinsel Terapi El Kitabı”,”Yeni Cinsel Terapi”, “Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek”, editörlüğünü Joseph ve Leslie LoPiccolo’nun yaptıkları “Seks Terapi Elkitabı”, Psikiyatrist Murat Beyazyüz ve Prof. Dr. Erol Göka’nın “Hasta Bedenin Ruhu” kitabı, Sandra R. Leiblum’un editörlüğünü üstlendiği “Cinsel Terapinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları”, Leslie S. Greenberg ve Susan M. Johnson’ın “Duygu Odaklı Çift Terapisi”, Susan M Johnson’ın “Duygu Odaklı Çift Terapisi Uygulamaları-Birliktelik Yaratmak” ve “Duygu Odaklı Çift Terapisti Olmak-Çalışma Kitabı” ve Sue Johnson’ın “Bana Sıkıca Sarıl” ve “Aşkın Aklı” adlı kitapların editörlüğünü yaptı.

Yazarın uluslararası indekslerde yer alan 20, yurtiçi hakemli dergilerde yayınlanmış, ulusal ve uluslararası psikiyatri kongrelerinde bildiri olarak sunulmuş 80’e yakın bilimsel yayını vardır.

Şu anda Ankara Çankaya‘daki özel kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.

3. Uzm. Dr. Bilge Merve Kalaycı

Uzm. Dr. Bilge Merve Kalaycı

20042011 yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldığım Tıp eğitimi sonrasında 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalında Tıpta uzmanlık eğitimime başladım.

2016 yılında çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı ünvanını aldıktan sonra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesinde mecburi hizmetimi tamamladım.

20172020 yılları arasında Ankara Çocuk İzlem Merkezi Sorumlu Hekimliği görevini yürüttüm, çok sayıda travma mağduru çocukla çalıştım ve cinsel istismar mağduru çocuklarla çalışacak meslek elemanlarının eğitiminde görev aldım.

2020 yılında mesleğimi daha uygun şartlarda yerine getirebilmek ve aldığım terapi eğitimlerini uygulayabilmek amacıyla devletteki görevimden ayrılarak özel sektöre geçiş yaptım.

Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesinde yaptığım çalışmaların ardından kendi muayenehanemi açarak hasta ve danışanlarımı kendi yerimde kabul etmeye başladım.

Uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalem ve bilimsel kongrelerde sunulmuş araştırma ve panel konuşmalarım vardır. 4 kitap bölümü yazarlığı ve 1 kitap bölümü çevirmenliği yaptım.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ve Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği üyesiyim.

Şu anda Ankara Çankaya‘daki özel kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.

4. Uzm. Dr. Neslihan Altunsoy

Uzm. Dr. Neslihan Altunsoy

20012007 yılları arasında Tıp Eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim görerek başarıyla tamamladım. Mezuniyet sonrası devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Van Çatak İlçe Hastanesinde pratisyen hekim olarak yaklaşık 9 ay çalıştım, akabinde Tus’u kazanarak hayalini kurduğum psikiyatri eğitimime başlamaya hak kazandım.

20082012 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği ve aynı kliniğe bağlı alkol ve madde tedavi birimi AMATEM’de psikiyatri asistanı olarak görev yaptım. Asistan olduğum daha ilk yıllarda sözün dönüştüren gücüne duyduğum inançla psikoterapi eğitimi almaya başladım. 20092011 yılları arasında değerli hocam Prof.Dr.Hakan Türkçapar’dan Bilişsel ve Davranışçı Terapi kuramsal eğitimini aldım, 2012-2013 yılında süpervizyon eğitimime devam ettim. 2011 yılında uyku derneğinin düzenlemiş olduğu uyku bozuklukları eğitimini tamamladım.

20122013 yılları arasında değerli hocam Ülkü Gürışık’ın psikodinamik psikoterapi süpervizyon eğitimine katıldım. 2012 yılında CİSED bünyesinde cinsel terapi eğitimimi tamamladım. Asistanlık eğitimim boyunca değerli hocalarım Prof.Dr. Nesrin Dilbaz ve Prof.Dr. Erol Göka ile çalışma imkanı buldum, yurtiçi ve yurtdışı birçok kongre ve eğitime katıldım.

İhtisasımı “ Madde Kullanım Bozukluğu Olan ve Olmayan Şizofreni Hastalarında Premorbid Kişilik Bozuklukları ” adlı uzmanlık tezini sunarak 2012 yılında tamamladım ve Uzman Doktor ünvanına hak kazandım. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde 2013 yılında başladığım mecburi hizmetimi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde tamamladım. Bu süreç boyunca asistan eğitiminde aktif rol aldım, tez danışmanlığı yaptım. Yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergilerde birçok makalem yayınlandı.

2015 yılında Başasistanlık yazılı sınavına girdim, dereceyle başarılı oldum ancak sözlü sınavın ertelenmesi üzerine devletten istifa ettim, bir psikiyatrist olarak daha iyi hizmet vereceğime inandığım özel sektöre geçiş yaptım. Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde uzman doktor olarak üç yıl süreyle görev yaptım. Bu dönemde de terapi eğitimlerime devam ettim. 2014 yılında Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu’ndan Aile Terapisi kuramsal eğitimini aldım. 2015 yılında Albert Ellis Enstitüsünden Akılcı Duygulanım Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini aldım. 2018 yılında Motivasyonel Görüşme eğitimini aldım.

Şu anda Ankara Çankaya‘daki özel kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.

5. Uzm. Dr.Mehmet Enver Analan

Uzm. Dr. Mehmet Enver Analan

Psikiyatri Uzmanı olan Dr. Mehmet Enver ANALAN; Adana’da doğdum. İlköğretim ve Lise eğitimimi Adana’da tamamladım. 1989 yılında ilk tercihim olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine severek ve isteyerek girdim. 1995 yılında aynı fakülteden mezun oldum.

Tıp alanında ilaç tedavisi kadar iletişimin de tedavi edici gücüne inandığım için, hastalarımla sadece fiziksel olarak değil, zihinsel, kültürel ve destekleyici bir bağ kurarak tedavi yapabileceğim bir branş olan Psikiyatri Bölümünü büyük bir tutku ile mezun olur olmaz tercih ettim. 1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesinde başladığım Psikiyatri eğitimimi 2000 yılında tamamladım.
2000 yılında Askerliğim sırasında Ankara Anıttepe Psikiyatri kliniğinde çalıştım.

Askerliğimden sonra K. Maraş SSK Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı olarak görevime başladım. Bu dönemlerde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Hipnoterapi kurslarına ilgi duydum. Çalışmalarım sırasında Danışanlarıma her zaman bütüncül bir yaklaşımla ilaç tedavisi yanında bireysel terapilerden uygun gördüklerimi uyguladım.

Hasta ile iletişim ve görüşmelerin destekleyici ve tedavi edici gücünü meslek hayatım boyunca her zaman gördüm.
Aile konusunda toplumda yaşanan ciddi sorunları hastalarımda fark ettiğim için Çift ve Aile Terapileri özel ilgi alanım oldu. Bu konuda Maraş bünyesinde yaptığım çalışmalarla ilgi topladım. Bu konunun ciddiyeti nedeni ile sadece danışanlarıma hizmet vermekle kalmadım, hastane ve değişik sivil toplum kuruluşlarında Aile konulu seminerler düzenledim. 20062012 yılları arasında K. Maraş Yenişehir Devlet Hastanesinde psikiyatri poliklinik çalışmalarımı sürdürdüm.

20122016 yılları arasında K. Maraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde görev aldım. 2007 yılında aldığım Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi kapsamında özellikle Alkol ve Alkol problemine bağlı davranış sorunları yaşayan bireylere 2016 yılına kadar başarı ile Psikoeğitim ve gerek duyarlarsa danışmanlık hizmeti verdim.

Yine 2007 yılında aldığım İntiharı Önleme Programı Eğitici Eğitimi (Ankara, 2007) sonrasında; İntihar Konusunda Bilgilendirme amaçlı olarak Sağlık Bakanlığının Hazırladığı Program direktifinde hareket ederek; başta hastaneler olmak üzere, belediye, valilik, basın çalışanları, müftülük, STK’lar, Jandarma, Emniyet vs birimlerinde elliye (50) yakın seminer vermiştir (20072013). Valilikte Kurulan İntiharı Önleme biriminde görev alarak, aktif rol oynamıştır (20082012). 2009-2012 yılları arasında Valilik bünyesinde Madde Bağımlılığı ile mücadele komisyonunda görev aldım. 2010-2012 yılları arasında da Uçucu Madde Bağımlılığı komisyonlarında çalıştım.

Şu anda Ankara Çankaya‘daki özel kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.