5 En İyi İzmir Psikolog

5 En İyi İzmir Psikolog

1. Psikolog Berk Karaoğlu

Psikolog M. Berk Karaoğlu

Uzman Klinik Psikolog – Aile Danışmanı M. Berk Karaoğlu, Eskişehir doğumlu olup kendi adı ile kurduğu çocuk, ergen ve yetişkin birimlerinden oluşan Özel Berk Karaoğlu Aile Danışma Merkezi’nde danışanlarını görmektedir.

Psikoloji eğitimini 2009 yılında Ankara’da lisans düzeyinde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin hastanesi olan Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde yaklaşık 2 sene görev yapmıştır.

2011 yılında Yedek Subay olarak bir yıl süren askerlik hizmetini psikolog olarak GATA TSK Ankara Özel Bakım Merkezi’nde tamamlamış ve akabinde Özel Kent Hastanesi‘nde yaklaşık 3 sene “Psikolog” olarak görev yapmıştır.

T.C Sağlık Bakanlığı’nın Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları sınavını da başarı ile geçerek “klinik uygulamalarda görev yapabilme hakkı”nı elde etmiştir.

Klinik Psikoloji alanlarında görev alabilme yetkisinin yanı sıra akademik olarak Yakın Doğu Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimini de tamamlayıp “Uzman Klinik Psikolog” ünvanını almıştır.

Yaklaşık 11 yıllık aktif meslek hayatında özellikle klinik psikolojinin uygulama alanlarında çalışmalar yapmış olup, yüksek lisans tezini “Evli Bireylerde Benlik Saygısının Çift Uyumu ve Cinsel Doyum Üzerindeki Etkisi” adlı akademik çalışma ile aile, çift ilişkisi, bireylerin benlik algıları ve cinsel konular üzerine birçok bulguya ulaşmıştır.

İzmir Alsancak‘ta bulunan Özel Berk Karaoğlu Aile Danışma Merkezi‘nde Çocuk, Ergen, Bireysel ve Aile Danışmanlığı alanlarında danışanlarını görmektedir.

2. Psikolog Tebessüm Somel

Psikolog Tebessüm Somel Bolevin

Tebessüm Somel, lisans eğitimini Yaşar Üniversitesi %100 İngilizce Psikoloji olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi esnasında Ege Üniversitesi‘nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini de Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yapmıştır.

Yüksek Lisans sürecinde Danışanların Terapi Sürecindeki Direnç Eğilimini inceleyen bir proje tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Aile Danışmanlığı ünvanını almaya hak kazanmıştır ve bu alanda 464 saatlik eğitim ve süpervizyon sürecini tamamlamıştır.

Lisans eğitimi süresince Özel Tıp Merkezlerinde yetişkin hastalara yönelik hafıza, kişilik ve zeka testleri uygulayıp raporlayarak psikiyatriste yönlendirmelerde bulunmuştur.

Uluslararası Çift Akredite EMDR ileri düzey uygulayıcısı olup eğitimini Zİ&ON Psikiyatride tamamlamıştır. Hipnotist ve Mental Masking kurucusu Korzay Koçak’tan Hipnoz&Mental Masking eğitimi almış olup, bu alanda da uygulayıcı olma hakkı kazanmıştır.

Şu anda İzmir Alsancak‘ta kurucusu olduğu San Psikoloji Danışmanlık Merkezi‘nde hastalarına hizmet vermektedir.

3. Psikolog Nehir Ulusoy

Psikolog Nehir Ulusoy

Lise eğitimimi Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, psikoterapist olma hayalimi gerçekleştirmek adına ilk adımı atarak Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde eğitimime başladım.

Lisans sürecinde Ege Üniversitesi Psikiyatri bölümünde yatılı servis ve polikliniklerinde stajyer psikolog olarak görev aldım. İlgi alanlarım arasında olan psikopatoloji ve romantik ilişkilerden yola çıkarak “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde Mezuniyet Sonrası Kaygı ile Romantik Bağlanmanın İlişkisi” konulu tez çalışmamı tamamladım.

Aynı çalışmam Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Dergisi’nde yayınlanmaya hak kazandı. 2018 yılında onur öğrencisi olarak mezun olduktan sonra yaklaşık 8 ay kadar farklı kurumlarda uzun dönemli klinik stajlarımı tamamladım. Bu süreçte farklı psikolojik problemleri deneyimleyen danışanları gözlemleme ve farklı terapötik yaklaşımlarla ilgili süpervizyon alma fırsatım oldu.

Klinik psikolog olma hayalimi gerçekleştirmek adına başvurduğum Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji yetişkin alt dalına asistan olarak tam burslu kabul edildim. Yüksek lisans eğitimim boyunca hem akademik alanda hem de uygulama alanında çeşitli görevler üstlendim.

Lisans sürecindeki ilgi alanlarıma paralel olarak yüksek lisans sürecimde “Ev Kadınlarında Tükenmişliği Yordamada Eş Desteği ve Evlilik Uyumunun Rolü” konulu tez çalışmamı tamamladım. Aynı çalışmayı Avrupa’da önemli kongrelerden olan International Congress of Psychology 2021 (ICP 2021)’de sunma fırsatım oldu.

Bunun yanı sıra, üniversitenin bünyesindeki psikolojik danışmanlık merkezinde eğitim sürecim boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve Şema Terapi yaklaşımları ile süpervizyon eşliğinde farklı yaş gruplarından yetişkin bireylere terapi hizmeti verdim.

Bu süreçteki teorik ve uygulama alanlarındaki bilgi ve deneyimlerimi pekiştirmek adına Doç.Dr. Itır Tarı Cömert eşliğinde Beck Institution onaylı 8 modülden oluşan Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimimi tamamladım.

Bunun yanı sıra, ISST onaylı Şema Terapi eğitimimi (eğitmen: Prof.Dr Gonca Soygut Pekak) tamamladım. Klinik psikoloji alanında geçerliliğini kanıtlanmış bu yaklaşımlarla, ilgi ve uzmanlık alanlarım olan depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, sosyal kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), yeme bozuklukları, romantik ve sosyal ilişkilerde problemler, tükenmişlik ve öfke kontrol problemleri ile çalışmaktayım.

Psikoterapide değişimin güven ilişkisi ile filizlendiğine ve empati ve kabul ile pekiştiğine inanmaktayım. Her bir danışanımın kendilerini ve ihtiyaçlarını keşfetme süreçlerinde, hedefledikleri değişim ve gelişimleri sağlama yolcuklarında bu değerlerin yanı sıra güncel ve etkin klinik beceriler ile eşlik ediyor olmayı hedefliyorum.

Şu anda İzmir Alsancak‘taki Nora Psikoloji Danışmanlık Merkezi‘nde görev yapıyorum.

4. Psikolog Fatih Mehmet Aktürk

Psikolog Fatih Mehmet Aktürk

İzmir’in Konak ilçesinde 1994 yılında doğmuştur. Lisans eğitimine İzmir Yaşar Üniversitesi’nde İngilizce Psikoloji mesleki eğitimi ile başlayıp mesleği ile ilgili akademik çalışmalarını güçlendirmek üzere gittiği KKTC Yakın Doğu Üniversitesi’nde Psikoloji Lisans eğitimini başarı ile tamamlamıştır.

Lisans dönemi boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütülmesinde aktif rol oynamış, psikoloji öğrenci topluluğu ve farklı psikoloji topluluklarında başkanlık ve yönetim kurulu görevlerini üstlenmiştir. Lisans eğitim sürecinin bitmesinin akabinde, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını ‘’Mindfulness (Bilinçli farkındalık) Temelli Depresyon Tedavisi’’ çalışmasını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanına sahip olmuştur.

Başarı ile tamamlamış olduğu Klinik Psikoloji Master (Yüksek Lisans) eğitimi ile ilaç tedavisi temelli psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde uzmanlaşarak; uzman psikiyatristler ile konsülte bir şekilde çalışmaya devam etmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası EMDR Birliği Temel/İleri düzey ve İngiltere Ulusal Terapistler Birliği EMDR terapisti olan Onur Okan Demirci’nin koordinatörlüğünde eğitimini başarı ile tamamlayarak EMDR Terapisti olmaya hak kazanmıştır.

2019-2020 yılı dönemlerinde İstanbul Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı’nda Bireysel Askeri Gelişim Biriminde harp okulu öğrencilerinin psikolojik sağlamlıklarını destekleme çalışmalarıyla 1 yıl süre ile hizmet vermiştir.

Bütüncül psikoterapi yaklaşımını benimseyerek kendisini yurtdışı ve yurtiçindeki çeşitli kuram çalışmalarıyla geliştirmeyi hedefleyerek, danışanlarına en iyi düzeyde hizmet verme politikasını benimsemektedir.

Şu anda kurucusu olduğu İzmir Karşıyaka Bostanlı‘da yer alan Perla Psikoloji Merkezi’nde özel hasta ve danışanlarına hizmet vermektedir.

5. Psikolog H. Belce Başcı

Psikolog H. Belce Başcı

Psikolog Hayriye Belce Başcı İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu olan , Lisans hayatı boyunca kendini geliştirmek adına pek çok eğitime katılmış ve farklı alanlarda staj yapma imkanı bulmuştur. Ayrıca lisans döneminde Ege Üniversitesi Pedagojik Formasyon eğitimine katılmış ve sertifikasını almıştır.

Anaokul, ilkokul ve ortaokullarda staj yapmıştır. Bu sayede farklı yaş gruplardan çocukları gözlemlemiştir ve aile danışmanlığı ile ilgili bilgi kazanmıştır. Ege Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim dalında da staj yaparak; nörolojik rahatsızlıklar, uygulanan testler ve ilk görüşme seansları ile ilgili deneyimler elde etmiştir.

Lisans mezuniyetinden sonra iki farklı kurumda klinik stajı yapmıştır. Psikoaktif Aile Danışmanlığı merkezinde Uzman Klinik Psikolog Birge Birgin ile Psikodinamik yaklaşıma dayalı makale okumaları ve sunumları gerçekleştirmiştir. Bu süreçte katıldığı farklı eğitimler ile gelişimine katkı sağlamaya devam etmiştir.

PsikoEvim Psikoloji Merkezi ile Klinik Staj programına katılmış ve aldığı eğitim sonrasında süpervizyon sürecine başlamıştır. Birçok gönüllü danışana psikolojik destek verirken süpervizyon süreci ile kendini geliştirmiştir.

PsikoEvim Psikoloji Merkezinde 6 ay psikolog olarak çalışmıştır ayrıca PsikoEvim Akademi bölümünün sorumlu kadrosu arasında yer almıştır.

Bir yandan çalışırken; İstanbul Rumeli Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans okumaya hak kazanmıştır. Bu süreçte Bahar Köse Karaca’dan Şema terapi eğitimini 1 yıl boyunca almıştır. Hem Şema Terapi hem de Mod Terapisi üzerine hem teorik hem de uygulamalı eğitim alma şansını elde etmiştir.

Ayrıca Psikiyatrist, Dr. Öğrt. Gör. Meral Akbıyık ve Psikiyatrist, Dr. Öğrt. Gör. Serap Çakıcıdan farklı ekollerde süpervizyon almıştır. Projesini Pandemi Döneminin Etkileri; Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Psikolojik Desteğin Önemi üzerine yapmıştır ve tüm derslerini bitirmesi gereken zamandan daha erken bitirmiş ve başarılı şekilde eğitimini tamamlayarak ‘’Klinik Psikolog’’ ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Şu anda Perla Psikoloji Merkezi‘nde yetişkin ve ergenlere birey terapi desteği vermektedir. Terapilerin hem yüz yüze hem de online olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca çalıştığı anaokullarında çocukların duygu regülasyonuna yönelik atölyeler düzenlemekte ve aile danışmanlığı yapmaktadır.