5 İzmir Kardiyoloji Doktoru

5 İzmir Kardiyoloji Doktoru

1. Prof. Dr. Erdem Özel

Prof. Dr. Erdem Özel

1980 yılında İzmir’de dünyaya gelen Prof. Dr. Erdem ÖZEL, 1997 yılında birincilikle girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2003 yılında yine derece ile mezun olmuştur. Kardiyoloji ihtisasını Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan ve 2009 yılında Kardiyoloji Uzmanı olan Dr. Erdem ÖZEL, 20092011 yılları arasında Burdur’da mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamıştır.

2011 yılında İzmir’e geri dönen Prof. Dr. Erdem ÖZEL, 20112016 yılları arasında İzmir’de çeşitli özel hastanelerde, 2016 yılında itibaren ise Türkiye’nin en yoğun kardiyoloji kliniklerinden biri olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde invaziv kardiyolog olarak görev yapmıştır. Yine aynı klinikte 2017 yılında Doç. Dr. ünvanını almıştır.

İnvaziv kardiyolog olarak özel ilgi alanları koroner anjiyografi, balon-stent işlemleri, kompleks koroner girişimler, biyoemilebilir stent teknolojileri ve kasıktan aort kapak değiştirme (TAVI) işlemidir.

Milano-İtalya ‘da TAVI eğitimlerini alan Dr. Erdem ÖZEL, bu işlemi yapabilmek için gerekli olan ve şu anda en sık kullanılan 3 ayrı aort kapağı için sertifikasyon programlarını tamamlayarak, uygulayıcı ünvanına sahip olmuştur. Çok sayıda hastaya bu işlemi uygulayan Erdem ÖZEL, Türkiye’de öncü olan ekiplerin  ve çalışmaların  içerisinde yer almıştır.

Yaptığı pek çok girişimsel işlemin yanı sıra son beş yıldır kardiyak rehabilitasyonla ilgilenen Prof. Dr. Erdem ÖZEL, 2020’de kardiyak rehabilitasyon konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan British Assocation for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation’da (BACPR) kardiyak rehabilitasyon programlarını tamamlayarak, sertifika almaya hak kazanmıştır.

Dr. ÖZEL, 2021 yılında ise İsviçre Bern Üniversitesi’nden kabul alarak, kardiyak korunma, rehabilitasyon ve spor kardiyolojisi alanında dünyanın en önde gelen merkezlerinden biri olan Inselspital Kardiyak Rehabilitasyon Kliniği’nde bir süre ziyaretçi profesör olarak bulunmuş ve Prof. Dr. Matthias Wilhelm ile birlikte kardiyak rehabilitasyon çalışmalarını sürdürmüştür.

Çok sayıda bilimsel makalesi yayımlanan Dr. ÖZEL, 2020 yılında Türkiye’de ilk kez kalp hastalığı veya kalp pili olan atletlerde fiziksel aktivite öncesi önerileri içeren uzman dokümanın hazırlanmasına öncülük etmiştir. Dr. ÖZEL, Avrupa Kardiyoloji Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği üyesi ve Türk Kardiyoloji Derneği Spor Kardiyolojisi çalışma grubu üyesidir.

“Kalbini koru” sloganını benimseyen Prof. Dr. Erdem ÖZEL, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir, evli ve bir çocuk babasıdır.

2. Doç Dr. Emin Alioğlu

Doç. Dr. Emin Alioğlu

Ekim 1974’de doğdum. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakülte’sinde Tıp eğitimimi tamamlayıp 1999 yılında mezun oldum ve aynı sene TUS sınavda başarılı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında ihtisas yapmaya hak kazandım.

İhtisasımı bitirdikten sonra 2004 yılında İzmir’de özel Central Hospital hastanesinde kardiyoloji uzmanı olarak göreve başladım. Nisan 2010 yılında doçentlik sınavını başarı ile geçip Doçent Doktor ünvanı almaya hak kazandım. Ekim 2019 yılından itibaren Özel Ege Bornova Tıp Merkezinde hastalarıma hizmet verdim. 2020 Ekim ayı itibariyle Ege Kardiyoloji Merkezi’nde hizmet vermekteyim.

İyi derecede İngilizce ve çok iyi derecede Rusça konuşmaktayım.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Kardiyoloji Derneği
TKD-Girişimsel kardiyoloji çalışma grubu
Hipertansiyonla Mücadele Derneği (İzmir), yönetim kurul üyeliği
Avrupa Kardiyoloji Derneği Fellow’u (Fellow of European Society of Cardiology)
Avrupa Perkütan Kardiyovasküler Girişimler Birliği (EAPCI)
Amerikan Kalp Derneği (AHA)

3. Uzm. Dr. Mehmet Fatih Toptancı

Uzm. Dr. Mehmet Fatih Toptancı

Uzm. Dr. Mehmet Fatih Toptancı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. Uzmanlık eğitimini ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda 2011 yılında tamamladı.

Hastalarına kendi kliniğinde Kardiyolog – Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı olarak hizmet vermektedir. Tam donanımlı klniğinde kardiyolojik checkup işlemleri tüm damar ultrasonları holter tetkikleri efor testi ve laboratuvar hizmetlerini vermektedir. Ayrıca portatif cihazları ile kliniğinde yaptığı işlemleri yerinde hizmet anlayışı ile evde iş yerinde de hastalarına sağlamaktadır. Aldığı eğitim ve katıldığı seminerlerle mesleğini severek sürdürmektedir.

4. Doç. Dr. Oğuzhan Ekrem Turan

Doç. Dr. Oğuzhan Ekrem Turan

Doç. Dr. Oğuzhan Ekrem Turan 2008 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda 2013 yılında tamamladı.

2021 yılına kadar doktora öğretim üyesi ünvanı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yaptı. 2023 yılı itibariyle yine Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doçent ünvanı ile görevine devam etmektedir.

2013 yılından bu yana özellikle aritmi, kardiyak elektrofizyoloji, ablasyon ve kalp pilleri alanında çalışmaktadır. 2020 yılında ileri kardiyak elektrofizyoloji ve ablasyon eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalında almıştır. Kalıtımsal aritmi hastalıkları alanında çalışmaktadır ve Cincinatti Universitesi Kardiyovasküler genetik sertifikasına sahiptir.

2020 yılında Avrupa kardiyovasküler genetik birliği üyeliğine seçilmiştir. 2020 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi Aritmi Merkezinde, Avrupa Ritim Birliği Diplomasına sahip profesyonel ekip ile ritim bozuklukları tedavileri uygulamaktadır.

5. Uzm. Dr. Uğur Hepçivici

Uzm. Dr. Uğur Hepçivici

Uzm. Dr. Uğur HEPÇİVİCİ 1996 yılında İzmir Eşrefpaşa Lisesinden mezun olmuştur. 2003 yılında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 3. lük derecesi ile mezun olmuştur.

Kardiyoloji Uzmanlığını Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümünden almıştır. 20092011 yıllarında Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamlamıştır.

20122023 tarihleri arasında İzmir Özel Akut Kalp ve Damar Hastanesi‘nde İnvaziv (Girişimsel) Kardiyolog olarak 11 yıl hizmet vermiştir.
2023 itibariyle Özel Metropol Alsancak Kardiyoloji Merkezi‘nde İnvaziv (Girişimsel) Kardiyolog olarak görevine devam etmektedir.