5 En İyi İstanbul Dermatoloji (Cildiye) Doktoru

5 En İyi İstanbul Dermatoloji (Cildiye) Doktoru

1. Doç. Dr. Işıl Bulur

Doç. Dr. Işıl Bulur

Doç. Dr. Işıl Bulur 20112013 yılları arasında Kırşehir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde devlet hizmet yükümlülüğü hizmetini tamamladı.

2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı, 2015 yılında yardımcı doçent doktor oldu. 2016- 2017 Memorial Şişli Hastanesi’nde, 2017-2020 tarihleri arasında Memorial Ataşehir Hastanesi’nde doktorluk hizmetini sürdürdü.

2018 yılında Maltepe Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında Doçent Doktor ünvanını aldı. Halen Maltepe Üniversitesi, Dermatoloji Analim Dalı’nda öğretim üyesi olarak da çalışan Doç. Dr. Işıl Bulur Üsküdar‘daki kendi kliniğinde meslek yaşamına devam etmektedir.

2. Doç. Dr. Hilal Gökalp

Doç. Dr. Hilal Gökalp

Doç. Dr. Hilal Gökalp 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesinden derece ile mezun olarak Tıp Doktoru ünvanını aldı. Dermatoloji ihtisasını 20052010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında yaptı.

2010-2013 yılları arasında devlet hizmet yükümlülük görevini Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ve Malatya Devlet Hastanesi’nde tamamladı.

2013-2014 yılları arasında Nişantaşı M-Onep Kliniğinde çalıştı. Bu dönemde ağırlıklı olarak Dermokozmetik ve Lazer uygulamaları üzerine çalıştı.

2014-2017 yılları arasında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, 2017-2018 yılları arasında ise İstinye Üniversitesi Ulus Liv Hospital’da çalıştı. 2017 yılında Yardımcı Doçent oldu.

Dermatoloji ve Dermatokozmetoloji üzerine birçok ulusal ve uluslararası eğitim/sertifika programına katıldı ve eğitimci olarak görev aldı. 2018 yılında Doçentlik sınavında başarılı olarak Doçent Doktor ünvanını aldı.

Özel ilgi alanları arasında dermokozmetik ve lazer uygulamaları, akne, sedef hastalığı, dermatolojik cerrahi ve deri kanserleri yer almaktadır. Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış 40’ın üzerinde makalesi bulunmaktadır.

Şu anda İstanbul Nişantaşı‘ndaki özel kliniğinde hastalarına hizmet veriyor.

3. Prof. Dr. Gonca Gökdemir

Prof. Dr. Gonca Gökdemir

Prof. Dr. Gonca Gökdemir 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede dermatoloji alanında uzmanlık eğitimi aldı.

2006 yılında doçent oldu. Ulusal ve uluslararası birçok dergide 100’den fazla yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.

2 yıl Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 6 yıl Türkiye Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nde görev yaptı.

Ardından sırasıyla; Promar Estetik Merkezi, Daphne Estetik Merkezi, Sculpture Estetik Merkezi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Liv Hospital’da çalıştı.

2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı profesörü oldu. 2016 yılından beri kendi kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.

4. Prof. Dr. Mustafa Özdemir

Prof. Dr. Mustafa Özdemir

11 Haziran 1970 tarihinde Yozgat’ta doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat ve Kayseri’de tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Dermatoloji uzmanlık eğitimini 19962000 yılları arasında yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda “ Vitiligo’da cerrahi tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması ve basic fibroblast growth factor (bFGF) düzeyi” konulu teziyle tamamladı. Takiben Kıbrıs’ta Girne 200 yataklı askeri hastane’de askerlik görevimi yaptı.

İstanbul’da özel bir hastanede 4 yıl dermatoloji uzmanı olarak çalıştıktan sonra 20052010 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ve Selçuklu Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2010 yılında Doçentlik unvanını kazandı. 20102012 yılları arasında Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalıştı. 2012 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD, Kürsü başkanı olarak atandı.

2015 yılında Profesör oldu. Dermatoloji alanında ilgi alanları; Vitiligo, Behçet hastalığı, saç hastalıkları, alerjik deri hastalıkları, psoriasis, biyolojik tedaviler ve akne hastalığıdır. Kozmetik dermatoloji alanında botulinum toksini uygulamaları, dolgu maddeleri uygulamaları, lazerler, yüz ve cilt gençleştirme sistemleri, ip ile yüz germe, lipoliz ve mezoterapi ile ilgilenmektedir.

İlgilenmiş olduğu alanlarla ilişkili ulusal/uluslararası düzeyde birçok kongrede sunumlar yapmış ve makaleler yayınlamıştır. Editörlüğünü yapmş olduğu “Psoriasis güncel yaklaşımlar” ve “Dermatolojide klinik metrik ölçümler ve sınıflama kriterleri” adlı iki kitabı vardır. Ayrıca birçok kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır. Birçok tıbbi derneğe üyeliği vardır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

5. Uzm. Dr. Evren Gökeşme

Dr. Evren Gökeşme

Uzm. Dr. Evren Gökeşme zorunlu görevini 3 yıl boyunca Kuzey Kıbrıs’ta yaptı. Uzmanlık eğitimini GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nde aldı.

2014 ve 2016 arasında özel bir tıp merkezinde estetik-kozmetik dermatoloji alanında klinik şefi olarak görev aldı.

Uzmanlık alanları arasında dudak dolgusu, burun dolgusu ve çene dolgusu (jawline) bulunmaktadır.

2016 yılından itibaren İstanbul Ataşehir’deki kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.

6. Uzm. Dr. Hande Ulusal

Dr. Hande Ulusal

Uzm. Dr. Hande Ulusal 1981 Edirne doğumludur. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Ardından Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nde uzmanlık eğitimi aldı. 2010 yılı itibariyle uzman doktor olarak görev yaptı.

Kars Devlet Hastanesi’nde 2010 ve 2012 arasında zorunlu görevini yaptı. Zorunlu görevinden sonra 2015 yılına kadar Özel Memorial Hizmet Hastanesi’nde dermatoloji uzmanı olarak görev yaptı.

Türk Dermatoloji Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyesidir.

2015’ten beri kendi İstanbul Bakırköy’deki kliniğinde hastalarına hizmet vermektedir.