5 En İyi Ankara Göz Doktoru

5 En İyi Ankara Göz Doktoru

1. Prof. Dr. Yonca Aydın Akova

Prof. Dr. Yonca Aydın Akova

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldum. Göz Hastalıkları uzmanlık eğitimini 1985­-1990 yılları arasında aynı fakültenin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamladım. 19881989 arasında İngiltere, ­Londra Moorfields Eye Hospital Kornea Bölümü’nde bir yıl süreyle çalıştım.

Uzmanlık sonrası 1991-1992 yıllarında ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi Wilmer Eye Institute Kornea ve Refraktif Cerrahi Bölümü’nde, 1992-1993 yılları arasında ise Harvard Üniversitesi, Massachusetts Eye and Ear Infirmary’de gözün immunolojik hastalıkları ve üveitler konusunda ileri uzmanlık eğitimi aldım.

1990­-1997 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kornea Bölümü’nde görev yaptım. 1994 yılında Göz Hastalıkları Doçenti oldum.1997 yılından 2012 yılına kadar Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaptım.

2000 yılında profesör ünvanını aldım. 2003­-2011 yılları arasında aynı kurumda Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı yaptım.

1991-1992 yıllarında TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Bursu’nu, 1995 yılında Eczacıbaşı Araştırma Ödülü’nü, 2011 yılında American Academy of Ophthalmology’nin “Achievement Award” ödülü’nü aldım. 2012-1015 yıllarında Avrupa Oftalmoloji Board sınavlarına “examiner” olarak katıldım, 2015 yılında Fellow of European Board of Ophthalmology (FEBO) ünvanını aldım.

Halen Türk Oftalmoloji Derneği Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi, Kornea ve Oküler Yüzey ve Üvea ve Behçet Hastalığı Birimleri aktif üyesiyim.

Yurtdışında, American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS),American Academy of Ophthalmology, Eucornea, International Uveitis Study Group, International Ocular Inflammation Society, American Uveitis Society, The Foster Ocular Immunology Society’nin üyesiyim.

Uluslararası göz dergilerinde yayınlanmış 170’in üzerinde ve Türkçe hakemli dergilerde yayınlanmış 200’den fazla yayınım bulunmaktadır. Uluslararası dergilerde yayınlanmış yazılarıma 3400 kez atıf yapılmıştır. Yurtdışı toplantılarda 250’nin üzerinde tebliğ ve 30’un üzerinde konferans ve panel konuşması yaptım. Türkçe yazılmış kapsamlı bir göz hastalıkları kitabı olan Temel Oftalmoloji kitabının her üç baskısının da editörlüğünü yaptım. Ayrıca 12 kitap bölümü ve 9 adet İngilizce kitabın çeviri editörlüğüm mevcutttur. Türk Oftalmoloji Dergisi yayın kurulunda yer almaktayım. Oftalmoloji alanında yayınlanan 12 uluslararası dergide hakem olarak görev almaktayım.

Uzmanlık alanlarım Kornea ve Oküler Yüzey Hastalıkları, Katarakt, Glokom, Refraktif Cerrahi, Kuru Göz, Keratokonus, gözün İmmunolojik Hastalıkları, Üveit ve Behçet Hastalığı’dır. Cerrahi deneyimim, >15.000 katarakt cerrahisi (çok odaklı, ve torik özellikli göz içi lenslerle yapılanlar dahil),femtosaniye yardımlı katarakt cerrahisi, >1000 keratoplasti (kornea nakil ameliyatları),zorlu glokom ameliyatları, keratokonusda kroslink tedavisi, limbal nakli ve yapıştırıcı ile uygulanan pterijiyum ameliyatlarını içermektedir.

Katarakt cerrahisi, özellikli göz içi mercekler ve kornea hastalıkları ve cerrahisi konularında 30 yıllık yurtdışı ve yurtiçi mesleki tecrübemle Şubat 2020 itibariyle hastalarımı Ankara Çankaya‘daki Maidan İş Merkezi’nde bulunan muayenehanemde kabul etmekteyim.

2. Prof. Dr. Zeynep Aktaş

Prof. Dr. Zeynep Aktaş

1978 yılında Ankara’da doğdum. 1995 – 2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamladım ve aynı yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladım.

Eğitimimi tamamladıktan sonra Nisan 2006’da “Endotelin-1 iskemi modelinde retina ve optik sinirde apoptosis ve brimonidinin nöröprotektif etkisi” isimli tez calışmam ile göz hastalıkları uzmanlık eğitimimi tamamladım. Takiben 2006 – 2008 yılları arasında Kızılcahamam’da mecburi hizmetimi tamamladım. 2009 – 2010 yılları arasında özel sektörde çalıştım. Bu sırada 2009 yılında 1 ay süre ile New York Ear and Eye Infirmary, Glokom bölümünde Prof Dr Robert Ritch’in yanında klinik gözlemci olarak bulundum. 2010 yılında göz hastalıkları ihtisasımı tamamladığım Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda glokom biriminde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım ve bu tarihten sonra glokom alanında çalışmalarım yoğunlaştı.

20132014 yılları arasında Amerika’da Wisconsin eyaletinde Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği, glokom biriminde; “Maymunlarda Aköz Dışa Akım Sisteminde Proteozom İnhibisyonunun Lentiviral Vektör Transdüksiyonu Üzerine Etkisi” isimli proje ile TÜBITAK burs desteği alarak, Prof Dr Paul L Kaufman ile birlikte glokomda gen tedavisi ile ilgili çeşitli calışmalarda bulundum. Bu süre zarfında aynı klinikte, klinik aktivitelere katıldım ve çeşitli laboratuvar calışmaları gerçekleştirdim.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’na döndükten sonra Wisconsin’de yapmış olduğum “Proteazom inhibisyonunun insan trabeküler ağ hücrelerindeve maymun ön segment organ kültüründe lentiviral vektör transdüksiyonuna etkisi: glokomda gen tedavisinde yeni bir yol” ve “Glokomda yeni bir gen tedavisi yöntemi: Kanaloplasti” isimli çalışmalar Türk Oftalmoloji Derneği tarafından en iyi sözlü bildiri ve poster birincilik ödüllerine layık görüldü.

2014 yılında Yardımcı Doçent, 2015 yılında girdiğim Doçentlik sınavında başarılı bulunarak Doçent ünvanını aldım. 2015 yılında Paris’te düzenlenen European Board of Ophthalmology sınavında başarılı bulunarak “Fellow of European Board of Ophthalmology-FEBO” ünvanını aldım. 2016 yılında Türk Oftalmoloji Derneği tarafından, 2017-2019 European Leadership Development Program (EuLDP) Türkiye temsilcisi olarak seçilerek, Avusturya, Amerika ve Avrupa modüllerinde eğitimimi tamamladım. 2020 yılında üyesi olduğum International Society of Glaucoma Surgery tarafından Fellow of Glaucoma Surgery (FGS) ünvanına layık görüldüm.

Ağırlıklı olarak glokom üzerine; uluslararası dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde, ulusal dergilerde yayınlanmış 40’ın üzerinde bilimsel çalışmam mevcuttur. Uluslararası kongrelerde sunulmuş 40’ın üzerinde ve ulusal kongrelerde sunulmuş 100’ün üzerinde tebliğim bulunmaktadır. 60’ın üzerinde ulusal ve uluslararası toplantılarda davetli konuşmacı/görevli olarak bulundum. Çok sayıda canlı cerrahi uygulamaları ve kurslarında görev yaptım.

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi, European Glaucoma Society (EGS), Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), American Academy of Ophthalmology (AAO), International Society of Glaucoma Surgery (ISGS) aktif üyesiyim; ayrıca International Society of Glaucoma Surgery (ISGS) Associate Advisory Board üyesi olarak görev yapmaktayım.

Şu anda Ankara Yenimahalle‘deki özel kliniğimde hastalarıma hizmet veriyorum.

3. Doç. Dr. Yasin Şakir Göker

Doç. Dr. Yasin Şakir Göker

1984 yılında Ankara’da dünyaya geldim. Lise öğrenimimi Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamladım. Tıp Eğitimimin ilk 5 yılını 20032008 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde tamamladım.

Tıp Eğitimimin 6. yılı olan intörnlük dönemini Trakya Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamlayarak 2009 yılında mezun oldum. Ankara Gölbaşı Ertuğrul Gazi Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmet görevimi sürdürürken Tıpta uzmanlık sınavında Türkiye 37. olarak SB. Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göz hastalıkları ihtisasıma başladım.

20102014 yılları arasında uzmanlık eğitimimi ”Maküler Hole Cerrahisinde Perifoveal Psödokistlerin Anatomik Başarı Üzerine Etkisi” tezi ile tamamladım. Kısa bir dönem Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde Göz Hastalıkları uzmanı olarak görev aldım. 20152020 yılları arasında Türkiye’nin diğer bir göz hastanesi olan SB. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekim olarak görev aldım. Aynı klinikte 2020 yılında Göz Hastalıkları Doçenti unvanı aldım. 2020-2022 yılları arasında diğer bir göz hastanesi olan Ankara Dünya Göz Hastanesi’nde görev yaptım. Beyoğlu Göz Hastanesi’nde ihtisasım boyunca binlerce hasta muayene etmiş olup Clear Lens Cerrahisi, PRK – Trans-PRK (No Touch) Lazer, Femtosaniye Lazer ile Flepli cerrahiler (LASİK), Üçüncü Nesil Lazer Tedavisi (SMILE), Fakik göz içi mercek yerleştirilmesi ve sekonder göz içi mercek yerleştirilmesi gibi bir çok refraktif prosedürün eğitimini aldım.

Ulucanlar Göz Hastanesi’nde 2016 yılından itibaren Retina uzmanı olarak çalıştım ve Retina Dekolmanı cerrahisi, makula deliği ve epiretinal membranı içeren makuler cerrahiler ve vitre içi hemoraji gibi bir çok vitreoretinal cerrahi gerçekleştirdim. Bu süre zarfında binlerce retina hastası muayene ve tedavi ettim. 2018 yılında Prof. Dr. Edoardo Midena’nın önderliğindeki Venice Ophthalmology Summer School’da eğitim aldım. Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok bilimsel çalışmam bulunmaktadır.

2022 yılında Ankara Yenimahalle‘de kendi kliniğimi kurdum ve halen kendi kliniğimde çalışmaktayım.

4. Prof. Dr. Ahmet Akman

Prof. Dr. Ahmet Akman

Prof. Dr. Ahmet Akman, TED Ankara Kolejini 1985 yılında bitirdikten sonra, 1991 Yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinde Tıp Doktoru unvanı almıştır. Göz Hastalıkları Uzmanlığı eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından 1995 ‘de tamamlamıştır.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında kuruluşundan itibaren görev almış, 2000 yılında Üniversite Doçenti, 2007 yılında Göz Hastalıkları Profesörü unvanı almıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Karolina Eyaleti, Duke Üniversitesinde, glokom konusunda çalışmalarda bulunmuştur.

2018 yılında 23 yıl emek verdiği, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde ayrılarak, hastalarına daha çok vakit ayırabileceği ve daha kaliteli hizmet verebileceği kendi muayenehanesini açmıştır.

30 yıllık meslek hayatında, 200.000 üzerinde hasta muayene deneyimi ile katarakt ve glokom cerrahisi konusunda 40000 den fazla ameliyat tecrübesine sahiptir.

Katarakt ve glokom cerrahisi konusunda 25 yıllık tecrübeye sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde 200 üzerinde makale yayınlamış, OCT in Glaucoma isimli uluslararası kitabı basılmış, düzenli olarak Amerikan Göz Akademisinde OCT konusunda kurs veren bir akademisyendir.

Şu anda Ankara Çankaya‘daki özel kliniğinde hastalarına hizmet veriyor.

5. Opr. Dr. Veysel Öztürk

Opr. Dr. Veysel Öztürk

Opr. Dr. Veysel Öztürk 1977 Ankara doğumlu. Tıp eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aldı. Uzmanlık eğitimini ise Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamladı.

Türk Oftalmoloji Derneği ve Ankara Tabip Odası üyesidir.

Şu anda Veni Vidi Göz Hastanesi’nin Ankara Çankaya‘daki şubesinde hastalarına hizmet vermektedir.